Logika Boga
Logika Boga

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 26 - 38


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Ostatnia niedziela Adwentu stawia nam przed oczami Maryję przyjmującą do swego serca i życia Jezusa. Opis Zwiastowania tak dobrze nam znany jest zachętą do ufności i wiary. Maryja nie rozumiała wszystkiego, nie pojmowała, ale uwierzyła słowu Pana i przyjęła Jezusa. Był to moment, który zmienił całkowicie życie Maryi. Od tego momentu wszystko było inne. Gdy Bóg wstępuje w życie człowieka wszystko czyni nowym, innym, pięknym. Nie znaczy to, że zawsze łatwym. Popatrzmy na życie Maryi od chwili Zwiastowania. Nie należało ono do łatwych. Problemy się piętrzyły, ale Ona nigdy się nie poddała, nigdy nie narzekała. Ufała Panu i zgadzała się na Jego prowadzenie. To dzięki Niej Jezus stał się Człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Jej Fiat zmieniło bieg historii. Powtarzała je każdego dnia, aż do końca. I dlatego życie Maryi było piękne, przepełnione Bogiem. Ona jest wzorem dla każdego z nas. Przede wszystkim wzorem zawierzenia i ufności. Ona uczy nas trwania w podjętych zobowiązaniach. Trwania pełnego wiary, bez narzekania i buntu. Wydaje się, że Maryja jako pierwsza powinna cieszyć się spokojem i względnie łatwym życiem. Przecież wychowywała Syna Bożego. A jednak wiemy, że było inaczej. Taka jest logika Boga. On myśli inaczej niż człowiek. Nie koniecznie to co łatwe i przyjemne jest dobre. I Bóg o tym wie. Każdego z nas chce prowadzić swoją drogę. A jest to droga krzyża, ale też droga miłości i zbawienia. Pozwólmy tak, jak Maryja prowadzić się Bogu w każdej sytuacji naszego życia. Tak jak Ona stańmy się tymi, którzy przynoszą światu Jezusa. Napełnieni Nim i Jego miłością dzielmy się nią z innymi. Zastanówmy się dziś czy jesteśmy gotowi przyjąć Jezusa, który wkrótce ma się narodzić? Czy nasze serca są już dobrze przygotowane? Już wkrótce Wigilia – dzień miłości, jedności, pokoju i przebaczenia. Jestem gotowy? Jeżeli jeszcze nie to zrób wszystko co możliwe, by jak najlepiej przygotować się na zbliżające się święta i przyjąć Jezusa sercem otwartym, czystym i pełnym miłości. A On przyjdzie z darem pokoju i błogosławieństwa.

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Maryjo, która z tak wielką wiarą przyjęłaś Syna Bożego, naucz mnie przyjmować Go każdego dnia do swojego życia. Wyproś mi łaskę dobrego przygotowania się do nadchodzących świąt Jego Narodzenia. Zamieszkaj wraz z Synem w moim domu, rodzinie wspólnocie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Przez kolejne dni aż do Świąt podejmij choć krótką dodatkową modlitwę.

 

s.M. Damiana Szmidt