List z Kamerunu
List z Kamerunu

Serdecznie Was pozdrawiamy. Zbliżają się święta Zmartywychwstania Pańskiego. Czas tak płynie, tak bardzo szybko i z dnia na dzień zbliża nas do Pana. Rozpoczęliśmy ten święty czas Wielkiego Postu, który jak mówi Ojciec swięty Franciszek jest „to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia”. Przeżyjmy ten święty czas w duchu wiary i miłości. Modlimy się jedni za drugich i jesteśmy dla siebie wzajemnie darem. Dziekujemy Wam, Kochani, z całego serca za Wasze codzienne ofiary i wyrzeczenia ponoszone dla nas i za nas. Doceniamy je bardzo i wiemy, że dzięki Wam Pan czyni cuda dla nas i bliźnich.


A oto kilka migawek z naszego podwórka. 


Nowy Arcybiskup
Wielkim wydarzeniem w naszej Archidiecezji Garoua była instalacja nowego Księdza Arcybiskupa Faustina Ambassa. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski Piero Pioppo. Myślą przewodnią posługi księdza Arcybiskupa są słowa: ”Aby byli jedno”, a instalacja miała miejsce w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Na tę uroczystość przybyli księża biskupi z calego Kamerunu, wierni i nawet przedstawiciel osobisty rządu pana Prezydenta. Uroczystość przebiegła w duchu pokoju, radości i otwartości serc diecezjanów. Pierwsze miejsce  wizyty nowego Pasterza bylo Figuil. Do Sanktuarium Matki Bożej przybyl Ks. Arcybiskup, by powierzyć swoją posługę i oddać w ręce Maryji całą Archidiecezję. Obecnością ks. Arcybiskupa ucieszyli się wszyscy, gdyż była też okazja do spotkania. Nowy  Pasterz odwiedził również wspólnotę sióstr w Figuil.


Przedszkolne wieści

11 lutego przypada narodowe święto dzieci i młodzieży w Kamerunie, a w liturgii   czcimy Matkę Bożą z Lourdes i zarazem światowy dzień chorych. We wszystkich naszych wspólnotach modlimy się w tym dniu za Młodych Kamerunu i bierzemy udział w defiladach z tej okazji. W tym roku dzieci z przedszkola w Figuil i w Mandamie defilowały i zdobyły nagrody za stroje i piosenki. W Tcholliré już po raz drugi dzieci uczeszczające do przedszkoli miejskich spotkały się w  naszym przedszkolu na święto przyjaźni.  Każde przedszkole zaprezentowalo umiejętności wokalne, muzyczne, taneczne, aktorskie i recytatorskie. Spotkanie zostało zakończone defiladą uczniów.
Dzień angielsko- francuski ( dwujezyczności) w szkołach i przedszkolach Kamerunu świadczy o tym iż kraj jest dwujęzyczny. Dzieci w naszych  ochronkach  przygotowały na te okazję piosenki, wiersze, skecze zarówno w jezyku francuskim jak i angielskim. Swoje dwujęzyczne umiejętnosci zaprezentowały na zorganizowanym z tej okazji miedzy przedszkolnym spotkaniu  w Przedszkolu Publicznym w Tcholliré.
Troska o sieroty
W naszym regionie Afrykańskim szczególną troską objęłyśmy sieroty. Wiadomo o nich z Tcholliré, gdzie jak już pisałyśmy, jest ich 8 i mieszkają na misji. W innych wspólnotach udzielamy im pomocy, opłacamy szkołę, leczenie itd. W czzasie Bożego Narodzenia organizujemy dla nich święto. W Ngaoundéré, Figuil, Tcholliré, Mandama i Mokolo siostry   rozpoczęły spotkanie  przy żłóbku Dzieciątka w kaplicy.  Po modlitwie udano się na plac zabaw w przedszkolu, gdzie odbyły się różne konkursy zręcznościowe, gry, zabawy i tańce oraz  quiz z wiedzy o Bożym Narodzeniu. Oczywiście wszyscy wygrali. W atmosferze radości każdy otrzymał prezent a następnie zaprosiłyśmy wszystkich na wspólny posiłek. Byli obecni krewni tych dzieci: babcie i bliskie im osoby. Była to wspaniała okazja do spotkania wszystkich i poświęcenia im uwagi tak potrzebnej w ich rozwoju. Każdy przyniósł też mały upominek dla sióstr w postaci orzeszków, czy suszonych liści na sos. Radość była wielka!


Święto trędowatych
 W Mokolo jak co roku końcem stycznia świętowano niedzielę  poświęconą trędowatym. Do tego święta przygotowują się siostry i ich poodpieczni przez cały miesiąc. Jest to wielkie wydarzenie w okolicy.  Zaprasza się władze lokalne, wspólnoty sióstr i księży, bliskich i znajomych chorych.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. Wszyscy w radosnym nastroju, odświętnie ubrani modlili się za dobroczyńców i chorych.  Po Eucharystii nastąpiła  część oficjalna ze  śpiewem  Hymnu narodowego i powitaniu z przemówieniami. Następnie chorzy przedstawili teatr oparty na parabolach biblijnych,  odbył się też konkurs tańca i zabaw. Zastanawia radość tych osób niepełnosprawnych,  bez rąk i nóg, z protezami, ale pełni szczęścia. Na zakończenie każdy otrzymał niespodziankę i wspólny posiłek zakończył święto.   


Patronalna uroczystość Regionu
8 lutego w dzień wspomnienia  świętej Józefiny Bakhita jest  święto naszego Regionu.  W tym roku przygotowywałyśmy się w szczególny sposób do niego poprzez nowennę do św. Józefiny. Jej wspaniała osobowość i niezwykła, pełna trudów droga do świętości nie tylko zadziwia ale mobilizuje do większej gorliwości w naszym życiu. Zachęcamy was do odkrycia tej pięknej postaci- niewolnicy z Sudanu, którą Pan prowadził drogą cierpienia do chwały.


O „Rodzinie bł. Edmunda”
Wielką radością jest dla nas przyjęcie nowych członków do Rodziny bł. Edmunda, kandydaci na różnych misjach przygotowują się do tego dnia poprzez studium Statutu i poznanie charyzmatu  bł. Edmunda. Są to grupy z Tcholliré i z Ngaoundéré. Razem zostanie przyjętych do Rodziny 26 nowych członków. Radość nasza jest ogromna widząc otwarte seca świeckich tak bardzo zaangażowanych i pragnących szerzyć kult O. Edmunda  i charyzmat Zgromadzenia   w środowisku ich codziennego życia. Prosimy również o modlitwę za te grupy, by mogły dalej wiernie pracować i być przedłużeniem naszych rąk w dzielnicach.


Z nowej placówki w Kombou
W Kombou na nowym miejscu siostry zapoznawają się z nowym otoczeniem i nieco innym klimatem. Dzieci robią postępy w nauce francuskiego, a parafianie cieszą się z obecności i pracy sióstr.  Potrzeby materialnie są wielkie jak na każdy początek. Dzięki Waszym hojnym sercom wypełnionym modlitwą, siostry są pełne zapału i miewają się dobrze!           

                                           
Kochani! Dziękujemy wam za z całego serca za to, uczestniczycie w naszym codziennym życiu myślą, modlitwą i apostolstwem. Nasza wdzięczność to modlitwa w Waszych intencjach i pamięć o Was. Dziękujemy za ofiary i dary serc. Dzięki  Wam możemy tu służyć, a przede wszystkim głosić radość Ewangelii   naszym braciom i  siostrom. W tym świętym czasie pozdrawiamy was serdecznie i niech Pan sam Wam blogosławi


s.M. Benigna Boguszewska z Siostrami Regionu Afrykańskiego