Leśnica: noworocznie w Stowarzyszeniu
Leśnica: noworocznie w Stowarzyszeniu

W domu prowincjalnym w Leśnicy odbyło się świąteczne spotkanie dla członków i sympatyków Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego. W sobotnie popołudnie, dnia 16 stycznia 2016 r.do Leśnicy przyjechało się około 70 osób należących do Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. Były reprezentowane wspólnoty lokalne z: Bytomia-Karbia, Chróściny Op., Gliwic-Sośnicy, Leśnicy, Krasiejowa, Ozimka, Tarnowa Op., Strzelec Op., Wrocławia-Sępolna, i Zdzieszowic. Niektórym grupom towarzyszyły siostry asystentki.


Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy głównej domu prowincjalnego adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy, zaś o godz. 15.00 o. Antoni Walisko OMI, kapelan sióstr z Poręby odprawił Mszę św. Druga część spotkania miała miejsce w refektarzu sióstr, gdzie wszystkich przywitała i złożyła noworoczne życzenia matka prowincjalna M. Ewelina Szuba Wspólne świętowanie przy stole ubogaciły jasełka pt.: Trzy klucze w wykonaniu sióstr nowicjuszek.