Kapituły Prowincjalne - ZAKOŃCZONE
Kapituły Prowincjalne - ZAKOŃCZONE

Zgromadziła nas w jedno miłość Chrystusowa...

/Konstytucje Zgromadzenia/

 

Nie jest konieczne, aby na kapitule byli geniusze lecz ludzie ubodzy,

pozwalający się ogarnąć Duchowi Świętemu. /kard. Eduardo Pironi/

 

 

Kapituła Generalna otwiera przed nami możliwości dokonania z czujnością i odwagą wyborów opartych na Ewangelii, nauczaniu Kościoła, charyzmacie Ojca Założyciela i znakach czasu. ... Bądźmy więc w tym czasie zjednoczone we wspólnej trosce i modlitwie, by Kapituła Generalna i poprzedzające ją Kapituły Prowincjalne były czasem ewangelicznego odrodzenia w naszym Zgromadzeniu oraz nowego odczytania charyzmatu i Testamentu Ojca Założyciela. Niech Maryja Niepokalana nasza Patronka, która rozpoznawała i poddawała się z uległością działaniu Ducha Świętego, będzie nam wzorem i wsparciem w tym szczególnym czasie dla Zgromadzenia. /Przełożona Generalna/

 

 

 

26 kwietnia

Katowice - Panewniki

Siostry Mszą św. rozpoczęły czas skupienia przed obradami Kapituły

 

27 kwietnia

 

Katowice - Panewniki

Siostry trwały na modlitwie. Dzień skupienia prowadził o. Ezdrasz Biesok OFM.

Po południu nastąpiło otwarcie XIV Kapituły Prowincjalnej

 

 

 

28 kwietnia

 

Katowice - Panewniki

Mszy Świętej, rozpoczynającej kolejny dzień obrad, przewodniczył metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc

 

 

Warszawa

Siostry przeżywały dzień skupienia, który prowadził ks. Sławomir Homoncik - wiceprowincjał Księży Marianów.

 

 

 

Bohumin

Zjazd sióstr i przygotowanie się do kapituły prowincjalnej przez Konferencje i wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja.

 


 

 

29 kwietnia

 

Katowice - Panewniki

Ciąg dalszy obrad.

 

 

 

Bohumin

Rozpoczęcie Kapituły Prowincjalnej w kaplicy. Rozpoczęcie obrad.

 

 

 

30 kwietnia

 

 Warszawa

Ciąg dalszy obrad.

 

 

 

Bohumin

Ciąg dalszy obrad Kapituły prowincji Czesko-Słowackiej.

 

 

 Köln

Dzień skupienia prowadził O. Klaus - Legionare Christi

 

 

 

1 maja

 

Katowice - Panewniki

Ciąg dalszy obrad.

 

 

 

Leśnica Opolska

 

Pod czułym okiem św. Józefa rozpoczęła się w Leśnicy Kapituła Prowincji Opolskiej. W pierwszym dniu przewodnikiem duchowym był o. Tadeusz Florek OCD, który zachęcił nas do otwarcia serc na prowadzenie Bożego Ducha i wsłuchiwanie się w siebie nawzajem, by wszystko co podejmiemy było po myśli Bożej. W godzinie miłosierdzia uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej w intencji Kapituły Prowincjalnej. Po Mszy św. na salce Zgromadzenia Matka Prowincjalna dokonała otwarcia obrad Kapituły.

 

 

Bohumin

Ciąg dalszy obrad.

 

 

Köln

Po dniu skupienia w pierwszy dzień maja o godz. 9:30

siostry zgromadzone na Kapitule Prowincji Kolońskiej rozpoczęły obrady.

 

 

 

Warszawa

Zakończenie obrad Kapituły Prowincji Warszawskiej.

 

 

2 maja 

 

Katowice - Panewniki

Dzień zakończenia Kapituły Prowincji Katowickiej.

 

 

Bohumin

 Msza św. dziękczynna, Te Deum, zakończenie Kapituły Prowincji Czesko-Słowackiej.

 

 

 

4 maja

 

Köln

Zakończenie Kapituły Prowincji Kolońskiej

 

 

Leśnica Opolska

W niedzielę 5 maja, podczas porannej  Eucharystii dziękowałyśmy dobremu Bogu za czas obrad Kapituły w naszej Prowincji, które  zostały uwieńczone wspólną modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. Około godziny 17.00 śpiewem hymnu Tedeum Laudamus oraz wezwaniem wstawiennictwa Matki Bożej i błogosławionego Ojca Założyciela, nastąpiło oficjalne zamknięcie Kapituły Prowincjalnej. Jesteśmy wdzięczne Bogu za dar spotkania i wszystkie łaski, którymi nas w tym szczególnym czasie obdarował.

 

 

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

 

W dniach od 27 kwietnia do 5 maja 2019 roku w prowincjach naszego Zgromadzenia trwały kapituły.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Siostrom za duchowy udział w kapitułach!

 

 

Przygotowania do Kapituły Generalnej polecamy dalszym modlitwom.

 Błogosławiony Ojcze Edmundzie - módl się za nami!