Kapituła Regionu Afrykańskiego - zakończona!
Kapituła Regionu Afrykańskiego - zakończona!

Ostatni Sobór przypomniał nam w Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła (1965), że cały Kościół jest misyjny, a więc my wszyscy, jego członkowie, jesteśmy zobowiązani do głoszenia Ewangelii.

 

 

Z Konstytucji naszego Zgromadzenia:

 

Świadome, że cały Kościół jest misyjny i posłuszne wezwaniu Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19), rozwijamy w naszym życiu ducha misyjnego przez modlitwę i ofiarę oraz czynnie włączamy się w dziełó misyjne Kościoła. Wmiarę możliwości Zgromadzenie prowadzi działalność na terenach misyjnych. /Konstytucja par. 103/

 

 

W dniach 9-13 kwietnia 2019 roku trwała w naszym Zgromadzeniu Kapituła Regionu Afrykańskiego

 

W czasie trwania II Kapituły Regionu odczuwana była Obecność Ducha Świętego. On był między nami! W atmosferze słuchania i modlitwy odkrywałyśmy wspólnie wolę Bożą. Na zewnątrz towarzyszyła nam temperatura 45stopni ciepła, a od wewnątrz Pan Bóg rozpalał nasze serca swoją Miłością! Wracamy do naszych wspólnot pełne zapału i radości. Pragniemy przekazać dalej entuzjazm i doświadczenie Boga Żywego!

 

 
Matce Generalnej, Matkom Prowincjalnym i każdej Siostrze
– dziękujemy z całego serca za towarzyszące nam modlitwy.

 

Łączymy się z całym Zgromadzeniem polecając zbliżające się Kapituły Prowincjalne i Kapitułę Generalną.

 

Z siostrzanym pozdrowieniem z Kamerunu

 

 

 Poniżej fotograficzny felieton z Kapituły w Domu Regionalnym w Figuil

 

13.04.2019 r.(sobota) - Ostatni dzień kapituły

 Na poranną Eucharystię przybył arcybiskup Faustin Ambassa Ndjodo, a później ubogacił swoim cennym słowem nasze obrady.

 

 

 

 

12.04.2019 r.(piątek) - Trzeci dzień obrad

W programie, tego piątkowego dnia, była wspólna droga krzyżowa, którą przeżywałyśmy wraz

z zarządem Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Członkowie zarządu uczestniczyli również w obradach.

 

 

11.04. 2019 r.(czwartek) - Drugi dzień obrad

 

 

10.04. 2019 r.(środa) - Pierwszy dzień obrad

 

 

9.04.2019 r.(wtorek) - Dzień skupienia

 

 

 8.04. 2019 r.(poniedziałek) - Dzień przyjazdu sióstr kapitulnych do Figuil