Kapituła Generalna Zgromadzenia
Kapituła Generalna Zgromadzenia

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Duch, który nas prowadzi,
jednoczy wszystkich wokół dobra.
Zjednoczone w służebnej miłości
Czyńmy dobro dla Kościoła

 

1 października br. we Wrocławiu rozpoczęła się XXIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej gałęzi Śląskiej. Kapituła przebiega pod hasłem: ZJEDNOCZONE W MISJI ZGROMADZENIA. MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI, JAKĄ BÓG MA KU NAM (1J 4,16).

 

W obradach uczestniczą: Zarząd Generalny, przełożone prowincjalne a także delegatki poszczególnych prowincji, regionu afrykańskiego oraz wspólnot zagranicznych. Kapituła zwoływana jest co sześć lat a jej celem jest omówienie aktualnych problemów i wyzwań z jakim mierzy się Zgromadzenie. W czasie Kapituły Generalnej zostaje także wybrana nowa Przełożona Generalna wraz z zarządem. Prosimy Was Wszystkich o modlitwę w intencji Kapituły.  

 

 


Pobierz dźwięk: Kliknij tutaj