Jubileusz zakonny w Warszawie
Jubileusz zakonny w Warszawie

Uroczystości jubileuszowe w domu prowincjalnym w Warszawie rozpoczęły się 31 sierpnia Nieszporami połączonymi z nałożeniem wianków i wręczeniem świec czcigodnym jubilatkom: s.M. Bonfilii Wojsyk – obchodzącej 50 lat ślubów zakonnych i s.M. Anieli Andrzejewskiej –  przeżywającej 25 lat od I profesji św.

 

 

 

Po zakończeniu Nieszporów, którym przewodniczył ks. Marek Gancarczyk, matka generalna M. Józefa Leyk złożyła siostrom jubilatkom życzenia dziękując również za trud  ich posługi i dobro, które czynią, do życzeń dołączyła się cała wspólnota. Następnie s.M. Aniela wyraziła słowa wdzięczności Matce Generalnej, Matce Prowincjalnej M. Teofanii Golec i wszystkim obecnym siostrom.

 

 

Dzień  jubileuszu 1września był dziękczynieniem za lata życia zakonnego s.M. Bonfilii i s.M. Anieli. Msza święta, podczas której siostry odnowiły swoje śluby zakonne sprawowana była w kaplicy domu prowincjalnego o godz.11.00. Przewodniczył jej ks. bp Rafał Markowski, wspólnie z nim modlił się ks. Marek Gulbinowicz SAC. W jubileuszowym dziękczynieniu uczestniczyły współsiostry, rodzina  oraz znajomi i przyjaciele. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się świętowaniem przy stole oraz wspólnym zdjęciem. Bogu niech będą dzięki za łaski udzielone naszym drogim siostrom jubilatkom oraz za ich życie i oddanie w Zgromadzeniu.

 

s.M. Hiacynta Kaźmierczak