Jezus znany i znani Jezusowi
Jezus znany i znani Jezusowi

IV Niedziela Wielkanocna

Jezus znany i znani Jezusowi 

"Znam owce moje, a moje Mnie znają"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 11- 18


Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Czwarta niedziela wielkanocna to także niedziela rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Powołania. Dlatego też Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa – Dobrego Pasterza, który życie poświęca dla owiec a ostatecznie oddaje je za nie. Św. Jan ukazuje nam dzisiaj Pasterza, który jest wzorem dla wszystkich powołanych, do tego, by prowadzić Lud Boży. Jaki powinien być ten pasterz? Przede wszystkim dobry, wrażliwy, gotowy do poświęceń a nawet oddania życia za owce. Jakże łatwo mówić, że to „oni” tacy powinni być. Jakże łatwo stawiać „im” wymagania. Jakże łatwo gorszyć się, gdy tacy nie są. No właśnie. A może jednak warto dzisiejszą Ewangelię odnieść do siebie i zastanowić się czy to ja mam cechy takiego pasterza. Słowo kalos – dobry, oznacza także piękny, prawdziwy. Trzeba nam więc dziś dostrzec piękno Jezusa. Trzeba też o to piękno, o tę autentyczność zapytać samych siebie. Jezus zapraszając nas do tego, byśmy Go naśladowali, chce także byśmy coraz bardziej upodabniali się do Niego. Właśnie dlatego dzisiejszą Ewangelię powinniśmy odnieść do siebie. Jezus mówi, że zna owce tak, jak jest poznany przez Ojca. Ojciec zna Syna bardzo dobrze. Podobnie zna nas Jezus. On wie, kto jest blisko Niego a kto poza Jego owczarnią. Tych, którzy jeszcze są daleko musi przyprowadzić. Jezus pragnie „jednej owczarni”. My dziś doświadczamy podziału Kościoła, ale to powinno nas jedynie mobilizować do jeszcze większej modlitwy o jedność a także do podejmowania działań na jej rzecz. Końcówka dzisiejszej Ewangelii jest niezwykle ważna. Jezus mówi, że życia nikt Mu nie odbiera, ale On sam je oddaje. Jezus jest Bogiem, jest Życiem, jest Dawcą życia. A więc nikt nie ma takiej władzy, by odebrać Mu życie. On je jednak dobrowolnie oddaje za owce. Wiemy, że śmierć nie jest końcem. Jezus zmartwychwstał i żyje. I w tej perspektywie słowa o dobrowolnym oddaniu życia przez Jezusa są bardzo istotne. Jezus umarł na krzyżu, bo tak chciał. Uczynił to z miłości do mnie. Pytajmy dziś siebie:
- czy pielęgnuję w sobie cechy Dobrego Pasterza?
- czy nie stawiam tylko wymagań innym a siebie nie usprawiedliwiam?
- czy modlę się za powołanych i o nowe powołania?
- jaką owcą czuje się w owczarni Pana?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.


Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.


Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. (Benedykt XVI)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomódl się za powołanych do służby Bożej a także o dar nowych powołań, by nigdy nie zabrakło świadków Zmartwychwstałego Pana

 

s.M. Damiana Szmidt