Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze
Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 16, 12 -15


Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Uroczystość Najświętszej Trójcy stawia nas przed wielką tajemnicą – Jeden Bóg w trzech Osobach. Św. Augustyn powiedział: „Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze. Bo jeśli coś rozumiesz, to to już na pewno nie jest Bóg”. Nie starajmy się więc zrozumieć, ale przyjmijmy z wiarą prawdę o Bogu. On chce, abyśmy trwali w Jego miłości i z niej czerpali zdroje łask. Tylko od nas zależy na ile otworzymy się na Bożą miłość i na ile pozwolimy, by On dotykał naszych serc. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, który mówi, że wiele ma jeszcze do powiedzenia, ale teraz nie możemy tego znieść. Nie jesteśmy w stanie teraz pojąć tej wielkiej tajemnicy miłości Boga. Jednak otwierając się na Ducha Świętego jesteśmy coraz bardziej wprowadzani w przestrzeń Boga, w Jego miłość. To Duch Święty przypomina nam naukę Jezusa oznajmia rzeczy przyszłe, które pochodzą od Ojca i Syna.

Pytajmy siebie:
- czy przyjmuję z wiarą prawdę o Trójjedynym Bogu?
- co nie pozwala mi całkowicie powierzyć się prowadzeniu przez Ducha Świętego?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Duchu Święty, Ty sam otwieraj moje serce na Twoje działanie. Napełnij mnie sobą. Obdarz pełnią swoich darów i spraw, bym w codziennym życiu przynosił Twoje owoce.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Trwaj w adoracji Najświętszej Trójcy.

 

s.M. Damiana Szmidt