Jeszcze nic nie jest stracone
Jeszcze nic nie jest stracone

V Niedziela Wielkiego Postu

"Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 11, 1-45


Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?» Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła». To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić».
Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego». A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Cuda jakich Jezus dokonuje podczas swojej publicznej działalności zawsze są odpowiedzią na wiarę człowieka. Gdy jej braknie nie może dokonać cudu (por. Mk 6,5). Widzimy to także w dzisiejszej Ewangelii. Zanim Jezus wskrzesi Łazarza podczas rozmowy z jego siostrami pyta o wiarę. Obie wyznają, że gdyby Jezus był obecny Łazarz by nie umarł. Ponadto do Marty Jezus mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Marta wyznała swoją wiarę. Kiedy Jezus ujrzał ich wiarę a jednocześnie ich smutek i żal, wzruszył się. Następnie wskrzesił Łazarza, na nowo przywrócił go do życia. W tej perykopie ewangelicznej wysuwają się dwie sprawy. Po pierwsze pytanie o moją wiarę. Czy jest ona na tyle mocna, by Jezus mógł dokonywać cudów w moim życiu? A po drugie patrząc na zmarłego Łazarza i cudowne przywrócenie go do życia warto chyba zastanowić się nad tym, co w moim życiu potrzebuje wskrzeszenia. Może są już takie dziedziny mojego życia – szczególnie duchowego – które potrzebują ożywienia, przywrócenia do życia. Czy ja nie pozwalam sobie na takie powolne duchowe umieranie? A może już duchowo czuję się umarły? Dzisiaj Jezus mówi nam, że jeszcze nic straconego. On może wskrzesić w nas to, co już umarło. Pyta jedynie o naszą wiarę.
Pytajmy siebie:
- jaka jest moja wiara w moc Bożego działania?
- Co we mnie potrzebuje nowego ożywienia?

- Dlaczego czasem nie pozwalam Panu Bogu na wskrzeszenie tego, co już we mnie umarło?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus stając dziś przed Tobą pragnę pokornie wyznać moją wiarę. Wierzę, że Ty wszystko możesz. Proszę ożyw we mnie to, co ożywienia potrzebuje. Nie pozwól bym umarł duchowo. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Powodem śmierci duchowej jest grzech. Zrób rachunek sumienia, wzbudź w sobie głęboki żal za grzechy i skorzystaj z sakramentu pokuty.

 

s.M. Damiana Szmidt