Jak jest po Bożemu, a jak po naszemu? O nawróceniu
Jak jest po Bożemu, a jak po naszemu? O nawróceniu

II Niedziela Adwentu

"Każde  drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 3, 1 - 12


W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Trwać w Adwencie to trwać w oczekiwaniu na nadchodzącego Pana. A oczekiwać to trwać w postawie nawrócenia. Dziś św. Jan Chrzciciel wzywa nas do przemiany życia, do prostowania ścieżek i wyrównywania pagórków. Cóż to może oznaczać dla nas? Nawrócenie to nie jest jeden moment, choć czasem i tak się zdarza. Częściej jednak nawracanie się jest procesem. Każdego dnia mamy nawracać się do Pana. A to oznacza, że mamy odwracać się od zła i grzechu. Nawracać się to szukać i wypełniać Bożą wolę a odwracać się od chodzenia za własnymi planami i pragnieniami niezgodnymi z Bożym planem na nasze życie. Na tym właśnie polega prostowanie, jakże często zawiłych, ścieżek naszego życia. Sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać, ale powierzając Bogu swoją nędzę i słabość i otwierając się na Jego łaskę możemy uczynić wiele. Ten, który idzie jest mocniejszy. On przynosi nam Ducha Świętego. Jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności przez Jezusa Jan Chrzciciel mówi o Duchu Świętym, który będzie darem Zmartwychwstałego. Już dziś oczekując na narodzenie Jezusa dziękujmy za Jego przyjście i za wszystkie dary i łaski jakie nieustannie otrzymujemy.  

Pytajmy:
- czy trwam w postawie nawrócenia?
- W czym ona się objawia?
- Czy dziś jestem gotowy na spotkanie z nadchodzącym Synem Człowieczym?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Ojcze najlepszy, Ty posłałeś na świat Swojego umiłowanego Syna, spraw, aby czas Adwentu był dla mnie czasem przemiany i głębszego zjednoczenia z Jezusem. Amen


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Trwaj w realizacji adwentowego postanowienia

 

s.M. Damiana Szmidt