Dziewczęta z Jastrzębia Zdroju w Domu Miriam
Dziewczęta z Jastrzębia Zdroju w Domu Miriam

Grupa Dzieci Maryi z Jastrzębia Zdroju wraz z siostrą M. Longiną 12.10.br na trzy dni wyjechała do Jaworza, by integrować wspólnotę oraz pogłębić duchowość - szczególnie Maryjną.

 

 

 

 

 

Miejscem zatrzymania i przeżywania modlitwy, wspólnoty i wszystkich zajęć był Dom Miriam u naszych Sióstr Służebniczek. W czasie tego pobytu, w sobotę, miałyśmy wyprawę na Błatnią. Pogoda sprzyjała, radość w sercach i uśmiech na twarzach wyrażały nasze uwielbienie za piękno otaczającego świata. Zmęczenie przeplatało się z wdzięcznością, gdyż odczułyśmy, jak Pan nad nami czuwa i jest z nami!

 

 

W drodze powrotnej, ze szczytu, (mijając Hotel Jawor),  jednogłośnie stwierdziłyśmy, że z następnym naszym przyjazdem do Jaworza przyznamy Siostrom Pięć Gwiazdek… Dlaczego? Odpowiedź poniżej!

 

 

Dziękujemy Siostrom z klasztoru w Jaworzu za wielką gościnność i serdeczność względem każdej z nas, a szczególnie siostrze M. Laurecie, która nam towarzyszyła we wszystkim, co przeżywałyśmy i pokrzepiała słowem. Podpowiadała jak upodabniać się do Jezusa i Maryi oraz wsłuchiwać w głos towarzyszących nam osób prowadzących nas do Boga. Szczególnie za to prowadzenie dziękujemy Siostrze M. Longinie.

 

 

Dom Miriam jest super miejscem, by spotkać się z Bogiem i drugim człowiekiem!

 

 

Wracają w niedzielę do Jastrzębia nawiedziłyśmy sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku. Przez cały ten pobyt towarzyszyła nam modlitwa różańcowa. Chcemy być podobne do Miriam z Nazaretu!

 

 

Wdzięczne Bogu za błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, że chciał mieć takie siostry, które kochają dzieci i młodzież! Chcę dodać, że wyjazd ten był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu za bukiety kwiatów i ziół, które układałyśmy wraz z naszymi rodzicami na Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej zwanej Matką Bożą Zielną. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli!

 

 

 

Wszyszystko na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy!

 

W imieniu całej grupy: Julia Lepucka