Dzień wspólnoty na Wesołej
Dzień wspólnoty na Wesołej

Dziękujemy Rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego z miejscowości Wesoła za zorganizowanie dnia wspólnoty i za zaproszenie naszej bieruńskiej Rodziny na to spotkanie, które odbyło się 8 czerwca 2019 r.Zaproszona została też Rodzina z Brzezinki.

 

 

 

Nasze spotkanie rozpoczęło się Mszą św., w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Fatimskiej, którą celebrował proboszcz tej parafii, ks. Krzysztof Smółka. Po skończonej celebrze ksiądz proboszcz opowiedział nam krótką historię tej parafii:

 

„Na początku istnienia osady katolicy z Wesołej przynależeli do parafii św. Klemensa w Lędzinach. Gdy w 1918 r.wybudowano kościół w Krasowach, ustanowiona przy tym parafia zaczęła obejmować gminę Wesoła. W 1934 r.wybudowano kościół w Murckach, a w 1946 w Morgach. Były to kolejne kościoły, z których korzystali wierni z Wesołej, ale stopniowo narastała potrzeba wybudowania lokalnego kościoła i założenie własnej parafii. W 1957 r.władze państwowe wydały zgodę na budowę. Prace zakończono w 1960 r., a poświęcono go 14 maja 1960 r.W domu katechetycznym zamieszkały siostry Służebniczki, które zajęły się pomocą w funkcjonowaniu parafii oraz prowadzeniem zajęć religijnych”.

 

Po tej ciekawej lekcji historii miejscowa młodzież przedstawiła nam opowieść pt. „Słowo o Bojanowskim”. Piękna treść i wspaniałe śpiewy zachwyciły nas wszystkich. Na koniec dostaliśmy laurki upamiętniające to spotkanie. Po skończonej liturgii proboszcz zaprosił wszystkich uczestników do domu katechetycznego i tam rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Z dala przywitał nas zapach przygotowanych potraw. W dużej sali czekały pięknie przystrojone i zastawione stoły. Zostaliśmy uraczeni smacznym posiłkiem, po czym, przygotowane przez gospodarzy, wspaniałe wypieki i różnego rodzaju ciasta cieszyły nasze podniebienia. W przerwie pan Andrzej zaprosił gości do sali kinowej na ciekawą historię o mieście Wesoła:

 

„Powstanie Wesołej datuje się na XVIII w. Od tego czasu miejscowość należała do Księstwa Pszczyńskiego, później powiatu pszczyńskiego. W 1762 r.powstała tutaj huta szła, której wyroby znane były w całej Europie. W zakładzie prowadzono też doświadczenia chemiczne, w wyniku których w 1792 r.wynaleziono metody produkcji cynku. Zaczęto go później wytapiać na dużą skalę  i przez 10 lat huta ta dzierżyła monopol w Europie. W 1785 r.powstała kopalnia w Wesołej. W 1954 r.miejscowość Wesoła została włączona do powiatu tyskiego. Przez krótki czas Wesoła funkcjonowała jako niezależne miasto,  a ostatecznie w roku 1975 włączono ją do gminy Mysłowice”.

 

 

Po projekcji filmu wróciliśmy do stołu aby kontynuować wspólne rozmowy przy poczęstunku. Wedle słów ewangelii: „Módlcie się jedni za drugich i jedni za drugich brzemiona noście”, gospodarze przygotowali losy, po czym każdy losował osobę, za którą będzie się modlił przez okres jednego miesiąca. Następnie udaliśmy się na plac kościelny, gdzie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie pamiątkowe. Ostatnim punktem naszego spotkania była koronka do Miłosierdzia Bożego.

 


Dzięki temu spotkaniu połączyliśmy się w jedną wielką rodzinę bł. Edmunda Bojanowskiego oraz  poznaliśmy historię miasta Wesoła i tamtejszej parafii. Przeżyliśmy wspaniałe chwile zgromadzeni w wielkiej wspólnocie ku czci naszego patrona Edmunda. Dziękujemy wszystkim członkom Rodziny z Wesołej, na czele z przewodniczącym Andrzejem Stanikiem, za wspaniałą gościnność z jaką nas przyjęli, za przygotowanie tego spotkania i wielkie zaangażowanie.

 

W imieniu bieruńskiej wspólnoty
 Maria Machura