Dziękczynienie w Świątyni Opatrzności Bożej
Dziękczynienie w Świątyni Opatrzności Bożej

17 listopada 2018 roku, na zaproszenie matki generalnej Józefy Leyk, członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystej mszy świętej inaugurującej obchody 20-lecia beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego.

 

Wraz z siostrami służebniczkami wszystkich czterech gałęzi, na czele z matkami generalnymi, przybyliśmy do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, aby dziękować za to wyjątkowe wydarzenie. Wybór miejsca podyktowany był tym, że właśnie w Warszawie Edmund Bojanowski został włączony w poczet błogosławionych i w tym samym dniu Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Podczas Eucharystii obecni byli również członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którzy dziękowali za wspaniałe dzieje ziemiaństwa w naszej Ojczyźnie. Gdy przybyliśmy na miejsce przewodnik oprowadził nas po dolnym i górnym kościele, opowiadając o jego historii oraz etapach budowy. Następnie odmówiliśmy modlitwę różańcową z pięknymi rozważaniami, a po niej rozpoczęła się Eucharystia, podczas której śpiewy prowadził chór złożony z sióstr służebniczek śląskich.

 

 

Jak zaznaczył w homilii główny celebrans, ks. kardynał Kazimierz Nycz, świątynia Opatrzności Bożej powstała jako wotum wdzięczności za wspaniałe dzieje Rzeczypospolitej oraz, aby zawierzać Panu Bogu przyszłość. Wśród wielu postaci, które budowały wolną Polskę, są i te znajdujące się w Panteonie Wielkich Polaków. Wśród nich zaszczytne miejsce zajmują relikwie założyciela Zgromadzenia Służebniczek NMP, jednego z najwybitniejszych ziemian, który dał Polsce ogromne dzieło, jakim jest zakon. Dzięki temu jednemu człowiekowi, pozwalającemu prowadzić się Opatrzności Bożej, siostry od ponad 160 lat realizują rozpoczęte przez niego dzieło, skierowane głównie na rodzinę i wychowanie dzieci.

 

 

 

Ksiądz kardynał zauważył także, że zarówno siostry służebniczki, jak i ziemianie wnieśli wielki wkład w dzieje Ojczyzny, jej historię i kulturę. Zaś błogosławiony Edmund Bojanowski, wzór świeckiego apostoła miłosierdzia, prekursor Soboru Watykańskiego II, pokazuje nam, że w pełnieniu swojego powołania trzeba być radykalnym. Po  mszy świętej S. M. Beata Chwistek, przewodnicząca Federacji Sióstr Służebniczek NMP, słowa podziękowania skierowała do ks. kard. Kazimierza Nycza, księdza proboszcza, księży celebransów, sióstr służebniczek, członków Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego oraz członów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, wyrażając zarazem wielką radość z przeżytej uroczystości i rozpoczęcia jubileuszu.

 

 

Głos zabrał również pan Marcin Konrad Schirmer, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Następnie przeszliśmy do dolnej części świątyni, gdzie została odsłonięta tablica upamiętniająca rolę polskiego ziemiaństwa w historii Polski i w walce o jej niepodległość.

 

 

Dziękujemy serdecznie siostrom służebniczkom za zaproszenie do udziału w dziękczynieniu za beatyfikację bł. Edmunda, a członkom Stowarzyszenia za liczny udział w Eucharystii i wspólną modlitwę.

 

W imieniu członków Stowarzyszenia: Katarzyna Koza

 

Zobacz więcej zdjęć

Więcej zdjęć