Dobrze nam tu być
Dobrze nam tu być

LECTIO - CZYTAJ UWAŻNIE!

Mt 17,  1-9
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.  A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».


MEDITATIO - ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Wydarzenie z Góry Tabor miało na celu umocnienie wiary apostołów przed męką i śmiercią Pana Jezusa. Nie wiemy dokładnie co się tam wydarzyło. Wiemy, że wygląd Jezusa się zmienił, że Piotr nie wiedział co robić. Chciał stawiać namioty. Wiemy, że odezwał się głos Ojca, po raz drugi zapewniający, że Jezus jest Jego Synem i że Jego mają słuchać. Ale czy to wszystko? Wydaje się, że tego czym było przemienienie Jezusa, nawet świadkowie tak do końca nie potrafią opisać. Było to z pewnością mocne i piękne doświadczenie, skoro Piotr mówi „Panie, dobrze nam tu być”. Nie wiemy dlaczego dobrze, bo tego już Piotr nie powiedział. Jednak to dobre i piękne doświadczenie ma też swoje przesłanie. Ojciec mówi „Jego (Jezusa) słuchajcie”. Nie można pozostać na przeżyciach, uczuciach, ale trzeba iść dalej. Trzeba słuchać Jezusa a jak wiemy nawet samym apostołom nie zawsze przychodziło to łatwo. Takie jest przesłanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii: Jezus umacnia nas na czas próby i doświadczeń dając nam piękne i bogate doświadczenia. Nie możemy jednak na nich się zatrzymywać, bo uczucia szybko mijają i przychodzi trudna, szara rzeczywistość. Niezmienne jest jednak Słowo Boga, którym jest Jezus a którego my mamy słuchać. Przez Jezusa Pan Bóg powiedział nam wszystko, objawił nam siebie. Kto słucha Jezusa staje się jak On, dobrym drzewem dającym dobre owoce. Trwając w czasie Wielkiego Postu starajmy się ze skupieniem i uwagą wsłuchiwać w Słowo i nim żyć. Pamiętajmy też o tym, że czas Wielkiego Postu to czas przemiany i nawrócenia. Kiedy kontemplujemy Jezusa przemienionego i widzimy radość apostołów z tego, że mogą z Nim przebywać, starajmy się o przemianę naszego życia, aby innym, dobrze było z nami, by chcieli być blisko nas. Dawajmy innym Jezusa, bądźmy Jego świadkami, by ci, którzy się z nami spotykają doświadczyli spotkania także z Jezusem, by patrząc na nas Jego widzieli, by słuchając nas Jego słyszeli.


ORATIO - MÓDL SIĘ!


Panie  Boże spraw, aby inni patrząc na mnie widzieli Jezusa. Postać niech pozostaje moja, ale zachowanie niech będzie Jezusowe.
Kto mnie słyszy niech słyszy Jezusa. Głos mój niech ludzie rozpoznają jako mój, ale ton jego niech będzie Jezusowy.
Kto przebywa w mojej bliskości niech odczuwa bliskość Jezusa. Amen


ACTIO - WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Znajdę chwilę czasu, by w ciszy i skupieniu wsłuchać się w głos Jezusa, w Jego Słowo.

 

sm. Damiana Szmidt