Dla starszych i ze starszymi na Białorusi
Dla starszych i ze starszymi na Białorusi

Na początku września  na terenie naszego klasztoru odbyło się spotkanie Klubu Seniora im. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

 

Członkowie naszego Klubu zebrali się najpierw w kaplicy na wspólnej Mszy świętej, podczas której ksiądz życzył zebranym wielu łask Bożych i wytrwałości w modlitwie. Zagadnieniu relacji: człowiek-Bóg poświęcił swoją homilię. Na zakończenie Mszy świętej kapłan poświęcił małe upominki dla uczestników spotkania.

 

Druga część spotkania miała miejsce przy ognisku. Były wspólne rozmowy, śpiew, radość i zabawa. Ten wspólnie przeżyty czas to wzajemne obdarowanie. Choć wszyscy powrócili już do swych domów pozostaje w sercach i pamięci atmosfera i treść rozmów, która buduje więzi i jednoczy na lini modlitwy. W sposób szczególny daru wspólnoty doświadczają ci, którzy swój starszy wiek przeżywają w samotności. Każde więc takie spotkanie jest dla nich wielkim wydarzeniem.

Z pozdrowieniami s.M. Lucyna i s.M. Jonasza