Dla Kościoła i Papieża!
Dla Kościoła i Papieża!

Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. (Ps 127 [126], 1)

 

Te słowa Psalmu towarzyszyły mi przez cały okres moich studiów na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, gdzie Zgromadzenie pozwoliło mi uzyskać Bachalerat a następnie Licencjat na Fakultecie Nauk Wychowawczych, z Pedagogiki Powołań. Jestem wdzięczna Bogu za ten dar, jak również Przełożonym, którzy obdarzyli mnie tak wielkim zaufaniem i nieustannie dodawali mi otuchy i wsparcia.

 

Przed wyjazdem do Rzymu przez 2 lata byłam katechetka w Jastrzębiu Zdroju, na Osiedlu Bożka w nowo budującym się Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Mimo skończonych studiów nigdy nie podjęłam już pracy w katechezie, w rzeczywistym tego słowa znaczeniu.

 

 

1 września 1986 rozpoczęłam pracę w Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Praca ta wtedy miała trwać tylko rok, a dziś  liczba lat „urosła” do „lat Chrystusowych”. Podczas mojej wieloletniej posługi doświadczyłam wiele dobroci Boga i Jego małych cudów. Jednym z nich, był dar, którego nigdy bym się nie spodziewała. Ale Bóg jest niezmierzony w Swej dobroci i miłosierdziu.   

 

 

14 listopada  2016 r.z racji 30 lat posługi w Stolicy Apostolskiej dla Papieża i Kościoła, otrzymałam z rąk ówczesnego Przełożonego Papieskiej Rady Ks. Kard. Antonio Maria Vegliò podziękowanie od samego Papieża Franciszka tzw. medal (krzyż) Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) . Dokument wręczył mi ks. Kardynał w czasie Mszy św., która jest najwyższą formą dziękczynienia, dodając całości wyjątkowego charakteru.

 


 

Świadoma, że jest to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej przyznawanych przez Papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, całym sercem zanosiłam do Boga hymn uwielbienia, i powtarzałam za naszym Ojcem Założycielem: Niech i to obroci się na coraz większą chwałę Bożą i cześć Najświętszej Panny, Pani naszej (12.08.1868). Po raz kolejny też powtórzyłam za Psalmistą: Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.

 

Krzyż, obok odznaczenia honorowego Benemerenti, jest szósty rangą co do starszeństwa odznaczeń watykańskich.

 

Z pozdrowieniami z Rzymu s.M. Aleksandra Pander

 

 

Droga Siostro M. Aleksandro!

Radujemy się razem z Tobą i szczerze z serca gratulujemy!

Niech Siostry umiłowanie Kościoła oraz służby drugiemu człowiekowi

nadal rozpromienia Twoje serce światłem Bożej Miłości! Niech Pan błogosławi!