Czy znam własne serce?
Czy znam własne serce?

I Niedziela Adwentu

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 21, 25 – 28. 34 - 36

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe...”. Rozpoczynamy czas Adwentu, czas oczekiwania. Czekamy na Boże Narodzenie, ale także na powtórne przyjście Chrystusa. Wiemy, że ten dzień nadejdzie, choć nie znamy dnia ani godziny. I właśnie dlatego trzeba nam czuwać i modlić się w każdej godzinie. Szczególną troską w tym czasie obejmijmy nasze serce, by nie było ono ociężałe tzn by nie było za bardzo obciążone tym, co nie pozwala nam czuwać, czekać i spotkać się z przychodzącym Panem. Cokolwiek działo by się na świecie, wokół mnie, ze mną, moje serce ma być napełnione Bożym pokojem, Bożą miłością i nadzieją. O takie serce trzeba nam starać się każdego dnia. Dlatego w tym rozpoczynającym się czasie Adwentu pamiętajmy o codziennym spotkaniu z Panem na modlitwie, Eucharystii... Pytajmy siebie:
- Jak dziś wygląda moje serce?
- Czy mam już adwentowe postanowienie?
- Co mogę zrobić, by moje serce zawsze było przygotowane na spotkanie z Panem?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Czekam na Ciebie Panie. Przyjdź do mnie, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojej codzienności. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Pamiętaj o codziennej modlitwie i częstej Eucharystii.

 

s.M. Damiana Szmidt