Czy szukamy Bożych planów?
Czy szukamy Bożych planów?

II Niedziela Zwykła
„Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 1, 35-42


Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza » – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czytając dzisiejszą Ewangelię zechciejmy przypatrzeć się postawom osób w niej występującym. Najpierw widzimy Jana Chrzciciela, który rozpoznawszy Jezusa jako Baranka Bożego niejako oddaje Mu swoich uczniów. Jan Chrzciciel w swojej prostocie i pokorze wie, że jego misja zakończyła się wraz z nadejściem Tego, na którego wskazywał. Teraz oddaje swoich uczniów w najlepsze ręce. Kiedy Andrzej i drugi uczeń słyszą o Jezusie, bez zastanowienia idą za Nim. Bezwzględnie ufają swojemu nauczycielowi, który wskazuje na większego od siebie. Jezus zadaje tu istotne pytanie: „kogo szukacie?”. Uczniowie już idą za Nim a On pyta kogo szukają. Chciejmy dziś to pytanie odnieść tak bardzo konkretnie do siebie: czego ja w życiu szukam? Kolejnym bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest Piotr, który poinformowany przez brata o znalezieniu Mesjasza pozwala się do Niego przyprowadzić. I już przy pierwszym spotkaniu Piotr otrzymuje misję. Jezus już go zna, już go powołał, już o nim myślałam. Podobnie jest z nami. Bóg zaplanował nas już przed stworzeniem świata. Już wtedy o nas myślał i miał dla nas plan. Dziś chce byśmy go realizowali.
Pytajmy siebie:
- czy idę za Jezusem?
- Do czego On mnie powołuje?
- Jak odpowiadam na łaskę powołania?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu daj mi rozpoznać drogę życia, na którą mnie powołujesz. Daj mi także siłę i odwagę do podjęcia tego, do czego mnie wzywasz.  Amen


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zastanów się do czego powołuje cię Pan i podziękuj Mu za to. Staraj się też jak najlepiej wypełniać swoje powołanie.

s.M. Damiana Szmidt