Co jeszcze możemy zrobić dla misji?
Co jeszcze możemy zrobić dla misji?

W tegorocznym orędziu papieża Franciszka

na Światowy Tydzień Misyjny 2015 czytamy:

 

"Żyjąc jako chrześcijańscy świadkowie i będąc znakiem miłości Ojca wśród ubogich i małych, osoby konsekrowane powinny promować w posłudze misyjnej obecność wiernych świeckich. Już Sobór Watykański II stwierdził: „Ludzie świeccy współpracują w dziele ewangelizacyjnym Kościoła i uczestniczą w jego zbawczym posłannictwie jako świadkowie i jako żywe narzędzia” (Ad gentes, 41). Misjonarze konsekrowani powinni otwierać się odważnie na tych, którzy chcą z nimi współpracować, choćby przez czas określony, aby mogli zdobyć doświadczenie. To są bracia i siostry, którzy pragną dzielić się powołaniem misyjnym wynikającym z chrztu. Domy i struktury misyjne są naturalnymi miejscami, by ich tam przyjmować i udzielać im wsparcia ludzkiego, duchowego i apostolskiego" 

 

Odpowiadając na pragnienie i potrzebę współpracy ze świeckimi w dziełach misyjnych Kościoła, w sobotę 17.10, w przededniu Światowego Dnia Misyjnego w domu sióstr służebniczek w Panewnikach odbyło się spotkanie animatorów grup misyjnych, wspierających nasze Siostry w Kamerunie. Po odmówieniu w kaplicy radosnej części różańca, s.M. Benigna Tkocz przedstawiła zgromadzonym aktualny obraz misji oraz uczestnictwo Polaków w misyjnym dziele Kościoła. 


Spotkanie przy stole dał okazję poszczególnym grupom do podzielenia się działalnością misyjną w swoich środowiskach. Pomogło również uruchomić pomysłowość w animacji misyjnej. Wszystko to w myśl słów Papieża Franciszka: "Na ogromnym obszarze działalności misyjnej Kościoła każdy ochrzczony jest wezwany do tego, by jak najlepiej wypełniał swoje zadanie, zgodnie ze swoją indywidualną sytuacją"