Boże plany względem nas
Boże plany względem nas

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 57 – 66.80

 


Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Podczas narodzin Jana Chrzciciela pojawiło się pytanie: „Kimże będzie to dziecię?”. Takie pytanie często pojawia się przy narodzinach dziecka. Być może i przy naszych narodzinach kto je zadał. Pojawiające się życie jest nie tylko darem, ale i wielką tajemnicą. Może i warto także dziś zapytać: kim jestem?, Jak realizuję powołanie, którym obdarzył mnie Pan? Jeszcze przed naszym narodzeniem Pan Bóg miał plan dla każdego z nas. Jednak nawet dla nas samych był on od początku zakryty. Trzeba nam go było odkryć i nadal trzeba odkrywać. Wiemy jak wyglądało to w życiu Jana Chrzciciela. Wiemy jak bardzo był wierny odkrytemu powołaniu. Chciejmy go naśladować w wierności Bożej woli. Taką wierność widzimy także w życiu rodziców Jana Chrzciciela – Elżbiety i Zachariasza. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje właśnie taką ich postawę. Choć wszyscy wokół uważają inaczej, oni posłuszni Bogu nadają dziecku imię Jan. Czasem i my musimy działać wbrew temu, co mówi czy myśli otoczenie, ale pamiętajmy, że pełniąc wolę Bożą jesteśmy na właściwej drodze do świętości.
- Czy odkryłem już swoje powołanie?
- Jak je realizuję?
- Jak wypełniam wolę Bożą w codziennym życiu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie, daj mi łaskę posłuszeństwa Twemu Słowu. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Podziękuj Panu za powołanie, którym cię obdarzył.