Bóg wzywa
Bóg wzywa

II Niedziela Adwentu

Bóg wzywa

"Prostujcie ścieżki"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 3, 1-6

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dokładny opis kontekstu historycznego dzisiejszej Ewangelii ma nam uzmysłowić, że wydarzenie to miało miejsce w konkretnym czasie i miejscu. Święty Łukasz w szczegółach określa czas wystąpienia Jana Chrzciciela. Zwróćmy jednak uwagę na samego Jana. Zostaje on powołany przez Słowo. Autor Ewangelii pisze: „skierowane zostało słowo Boże do Jana...”. Spotkanie z powołującym Słowem nie może pozostać bez odpowiedzi. Gdy Jan usłyszał Boże wezwanie udał się nad Jordan, by tam wypełnić swoją misję. Jego zadaniem było udzielanie chrztu i wzywanie do nawrócenia. Jan jest tym, którego zapowiadał prorok Izajasz. Jest głosem dla Słowa. Bez głosu Słowo nie mogłoby być wypowiedziane. Wynika z tego, że Jan otrzymał ważną misję, którą do końca wypełnił. Także do każdego z nas Bóg kieruje swoje Słowo. Jest to Słowo powołujące i wzywające do wypełnienia określonej misji, określonego zadania. Trzeba nam tak, jak Jan  wsłuchać się w Słowo Boże i i ochotnie, z wielkim zaangażowaniem na nie odpowiedzieć. Przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Pana. Idźmy więc za głosem Jana Chrzciciela, który wzywa do przygotowania drogi Panu. A przygotujemy ją, gdy będziemy słuchać Jego nauki i wypełniać ją  w codzienności. Pytajmy dziś siebie:
- czy czytając Pismo Święte mam świadomość, że jest to spotkanie z powołującym Panem?
- Jak odpowiadam na Jego wezwanie?
- Co robię, by jeszcze lepiej przygotować się na spotkanie z Nim?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu spraw, abym był otwarty na Twoje Słowo, abym chętnie podejmował wszystko to, do czego mnie wzywasz. Daj m odwagę, jaka była udziałem św. Jana Chrzciciela, bym na zawsze był Twoim świadkiem. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Podobnie jak Jan Chrzciciel jesteś wezwany do bycia świadkiem Jezusa dla innych. Porozmawiaj z kimś o swojej wierze i miłości do Boga. A może jest obok ciebie ktoś, kogo trzeba by upomnieć, skierować na drogę zbawienia? Może nadeszła właściwa chwila, by to uczynić.

 

s.M. Damiana Szmidt