Bóg daje wzrost
Bóg daje wzrost

XI Niedziela Zwykła

Bóg daje wzrost

"We dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rosnie, on sam nie wie jak"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 4, 26 - 34

Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy sieje wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Jezus naucza w przypowieściach. Przez znane słuchaczom obrazy, chce przybliżyć im swoją naukę, chce uczynić ją bardziej zrozumiałą. Ziarno, aby wydało plon musi być zasiane o właściwej porze. Później rozwija się w sposób niewidoczny, aż w końcu przychodzi czas na żniwa. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Przychodzi do na w najodpowiedniejszym momencie. I nawet nie zauważamy jak ono rośnie w nas i wokół nas. Przyjdzie kiedyś dzień żniwa, dzień ostateczny, w którym każdy otrzyma zapłatę za pełnione uczynki. Każdy z nas jest wezwany do tego, by wydawać obfite owoce. Dzieje się tak, gdy jesteśmy otwarci na Boże działanie w nas, gdy podejmujemy współprace z Jego łaską. Dalej Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy. Ziarnka najmniejszego z wszystkich, ale posiadającego w sobie wielki potencjał – wyrasta z niego wielkie drzewo. Podobnie jest z Bożym Królestwem. Gdy Jezus zaczynał je głosić miał przy sobie grupkę uczniów – takie małe ziarenko. A już dziś widzimy jak z tego ziarenka wyrosło Królestwo Boże rozsiane po całym świecie, obejmujące wszystkie narody. Królestwo Jezusa jest wśród nas, jest w nas. I trzeba nam robić wszystko, by rozszerzało się ono na krańce ziemi, bo taka jest wola Jezusa. Każde dobro czynione ze względu na Niego, będzie pomnożone. Czasem może nam się wydawać, że to takie nic a jednak z tego małego ziarna może wyrosnąć wielkie drzewo. Nie koniecznie musimy widzieć ten rozwój, ale ufajmy, że Pan da wzrost naszym dobrym czynom. Zastanów się dziś:
- czy wydaję owoce dobrych czynów?
- co robię, by Boże Królestwo rozrastało się wokół mnie i we mnie?
- czy z ochotą, wiarą i zaufaniem podejmuję dobre czyny ze względu na Pana?
- czy pamiętam, że nadejdzie czas zbiorów i będę musiał zdać sprawę z miłości?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezus, mój Panie i Mistrzu, pozwól mi siać dobro wokół siebie, by rozszerzać Twoje Królestwo. Napełnij mnie swoją łaską, bym wszystko czynił z Tobą i dla Ciebie. Umocnij moją wolę. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Świadomie podejmij jakiś dobry czyn.

 

s.M. Damiana Szmidt