Błogosławieni to znaczy szczęśliwi
Błogosławieni to znaczy szczęśliwi

VI Niedziela zwykła

Czasem codzienność może nie być łatwa, ale jeśli przeżywamy ją z Jezusem to daje nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 6, 17. 20-26

 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Jezusowe „błogosławieni” wskazuje na tych, którzy są szczęśliwi, ponieważ należą do Jego Królestwa. Czasem codzienność może nie być łatwa, ale jeśli przeżywamy ją z Jezusem to daje nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. „Biada” o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii są ostrzeżeniem, wezwaniem do przemiany, do nawrócenia. Nie jest to potępienie kogokolwiek, ale zaproszenie do zmiany. Jezus chce zwrócić uwagę na to, że bogactwo, sytość, odbierana chwała nie powinny być dla nas najważniejsze a nawet mogą nas zgubić. Trzeba nam w życiu pamiętać o tym, żeby Bóg, Jego wola, Jego Ewangelia były na pierwszym miejscu a wtedy ze wszystkiego będziemy potrafili właściwie korzystać i co więcej – będziemy potrafili wszelkie dobra materialne wykorzystać dla poszerzania Bożej chwały, do głoszenia Jego Królestwa. Pytajmy dziś siebie:

-  Czy czuję się szczęśliwym uczniem Jezusa?

-  Co muszę w swoim życiu zmienić, by nie usłyszeć owego „biada”?

-  Jak wykorzystuję wszelkie dobra materialne, które posiadam?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 

O ducha posłuszeństwa, pokory i ubóstwa proszę Cię Panie. Amen.

 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Zmień w swoim życiu to, przed czym przestrzega cię dzisiejsza Ewangelia.

 

s.M. Damiana Szmidt