Błogosławieni - czy to o nas?
Błogosławieni - czy to o nas?

IV Niedziela Zwykła

"Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 5, 1- 12a


Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam, gdzie jest prawdziwe szczęście. Błogosławieni to szczęśliwi. Jezus pokazuje, że szczęście jest w nas, we wnętrzu naszego serca. Właśnie tam, gdzie świat widzi nieszczęście człowiek może odnaleźć szczęście, gdy zaufa Jezusowi i Jemu się powierzy. Warto dziś, może już po raz kolejny, zastanowić się nad każdym z tych błogosławieństw i odnaleźć się w którymś  z nich. I prosić Jezusa, by obietnica tego błogosławieństwa spełniła się w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwi, gdy potrafimy w trudnych sytuacjach, doświadczeniach zaufać Panu i uwierzyć, że On może wyciągnąć z tego większe dobro. Pan Bóg nie jest obojętny na to, co człowiek przeżywa. On jest zawsze blisko i pragnie obdarzać potrzebnymi łaskami. I my możemy być błogosławieni, gdy zaufamy Jezusowi i w każdej sytuacji naszego życia pozostaniemy Mu wierni.
Pytajmy:
- w którym z błogosławieństw dziś się odnajduję?
- Czy czuję się szczęśliwy pomimo trudnych doświadczeń?
- Czy pamiętam, że Pan jest zawsze blisko?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, dziękuję Ci za te wszystkie sytuacje, w których dałeś mi łaskę zawierzenia Tobie  mino trudności i przeciwności. Przepraszam, że wciąż tak często nie potrafię żyć błogosławieństwami, że tak trudno mi o ubóstwo, o cichość, pokorę.... Proszę przemieniaj moje serce, by stawało się coraz bardziej podobne do Twojego cichego i pokornego serca.  Amen

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Wybierz jedno z błogosławieństw i spróbuj żyć nim w najbliższych dniach

 

s.M. Damiana Szmidt