Bliskość Ojca
Bliskość Ojca

II Niedziela Wielkiego Postu

"To jest mój Syn umiłowany"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 17, 1-9


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Już na początku Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami wydarzenie przemienienia na Górze Tabor. Jezus zabiera uczniów na górę przemienienia, by poprzez ukazanie im chwały zmartwychwstania przygotować ich na doświadczenie krzyża.  Ale Jezus poszedł także na Górę Tabor, aby się modlić, aby doświadczyć bliskości Ojca, aby od Ojca jeszcze raz usłyszeć, że jest umiłowanym Synem. Jezus jako człowiek potrzebował tego umocnienia, upewnienia. Bez tego spotkania z Ojcem, bez relacji z Ojcem krzyż jest absurdem. Człowiek sam jest za słaby, by wejść w doświadczenie krzyża. Potrzebna jest człowiekowi bliskość Ojca, Jego łaska. Nie damy rady sami  podjąć krzyża. Tylko w Bogu i przy Nim cierpienie ma sens, ponieważ jednoczy nas z umiłowanym Synem. Warto tu zwrócić uwagę na to, że Jezusa przemienia obecność Ojca. Jezus przez spotkanie z Ojcem zaczyna jaśnieć światłem. Nasza relacja z Bogiem przemienia na. Stajemy się inni, lepsi, piękniejsi, bo coraz bardziej do Niego podobni.
Pytajmy siebie:

- jak często zwracam się do Ojca w modlitwie?
- Czy modlitwa mnie przemienia?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus niech Twoje przemienienie będzie dla mnie źródłem nadziei i siły w codziennym życiu. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Znajdź czas na osobiste spotkanie z Ojcem na modlitwie.

 

s.M. Damiana Szmidt