Adwentowe zamyślenia
Adwentowe zamyślenia

A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.

Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź! /Pieśń Adwentowa/

 

 

 

 

 

Niech miłość będzie dziś źródłem wszelkich naszych poczynań

„Łacińskie słowo adventus odnosi się do przyjścia Chrystusa i uwydatnia przede wszystkim zbliżanie się Boga do ludzkości,

na co każdy powinien odpowiedzieć swoim otwarciem, oczekiwaniem, poszukiwaniem, przylgnięciem.

I tak jak Bóg objawia się i daje siebie w absolutnej wolności, ponieważ kieruje Nim jedynie miłość, również człowiek może

w wolności dać swoją, wszak należną, zgodę: Bóg oczekuje w odpowiedzi miłości.” Benedykt XVI

 

 

 

 

Przyjmijmy dar Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty i bądźmy miłosierni wobec naszych sióstr i braci.

„To dziś, w teraźniejszości rozstrzyga się nasz przyszły los; właśnie nasze konkretne postępowanie w tym życiu decyduje o naszym wiecznym losie. Na końcu naszych dni na ziemi, w chwili śmierci, zostanie ocenione nasze podobieństwo bądź niepodobieństwo

do Dzieciątka, które się narodzi w ubogiej grocie betlejemskiej, bowiem to Ono jest kryterium miary, jaką Bóg dał ludzkości.

Ojciec Niebieski, który w narodzinach Jednorodzonego Syna objawił nam swoją miłosierną miłość, wzywa nas, abyśmy poszli w Jego ślady, tak jak On czyniąc ze swojego życia dar miłości” Benedykt XVI

 

 

 

Zróbmy dziś konkretny krok nawrócenia – pojednanie z Bogiem i człowiekiem, dobry uczynek, więcej modlitwy....

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego - Jest to wezwanie do nawrócenia i do wzrastania w świętości

w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem. Przyjmijmy je otwartym sercem”. Benedykt XVI

 

 

 

 Jak Maryja wypełniajmy w codzienności Bożą wolę.

„Najświętsza Maryja Panna w pełni uosabia ludzkość, która żyje nadzieją opartą na wierze w Boga żywego.

Ona jest Dziewicą Adwentu: zanurzona w teraźniejszości, w „dziś” zbawienia; gromadzi w swym sercu wszystkie dawne obietnice

i czeka na ich wypełnienie w przyszłości. Uczmy się od Niej, byśmy potrafili naprawdę wejść w ten czas łaski oraz przyjąć z radością

i odpowiedzialnie przyjście Boga w naszym życiu indywidualnym i społecznym”. Benedykt XVI

 

 

 

 

Wzbudzę w sobie tęsknotę za Bogiem i zrobię co w mojej mocy, by dzisiejszy dzień przeżywać świadomie w Jego obecności.

„Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu jest żywa nadzieja. Człowieka poznajemy po jego oczekiwaniu:

naszą „wielkość” moralną i duchową można mierzyć tym, czego oczekujemy, w czym pokładamy nadzieję.

Każdy z nas może zadać sobie pytanie, zwłaszcza w tym okresie, który przygotowuje nas do Bożego Narodzenia: a ja na co czekam?

Za czym w tym okresie mojego życia tęskni moje serce?" Benedykt XVI

 

 

 

 

Ufając w Bożą pomoc starajmy się dziś czynić dobro.

„Można powiedzieć, ze Adwent jet czasem, w którym chrześcijanie powinni obudzić w swym sercu nadzieję,

że z Bożą pomocą mogą odmienić świat” Benedykt XVI


 

 

Pamiętajmy dziś szczególnie o wdzięczności, za wszystko, co otrzymujemy

 „ My mamy zawsze mało czasu; szczególnie dla Pana nie potrafimy albo może nie chcemy go znaleźć.

I oto okazuje się, że Bóg ma dla nas czas”

Benedykt XVI

 

 

 

Z pokorą i głęboką świadomością własnej niegodności wiernie trwajmy na modlitwie i w swoich obowiązkach

 „Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu jest żywa nadzieja” Benedykt XVI

 

 

 

 

 

Szczególną troską w tym czasie obejmijmy nasze serce, by nie było ono ociężałe, by nie było za bardzo obciążone tym, co nie pozwala nam czuwać, czekać i spotkać się z przychodzącym Panem


„Adwent jest w pełni tego słowa znaczeniu czasem nadziei, w którym wierzący w Chrystusa są zachęceni do czujnego oczekiwania, wypełnionego pracę i modlitwą oraz czynami, które dyktuje miłość” Benedykt XVI