Adwentowe zamyślenia
Adwentowe zamyślenia

A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Tak jak inni kiedyś czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.

Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź! /Pieśń Adwentowa/

 

 

 

 

Dziękujmy dziś Jezusowi za to, że stał się jednym z nas, że przyszedł, aby nas wyzwolić.


„Bóg przychodzi bezbronny, nie używając sił, ponieważ nie zamierza dokonywać podboju

– jeśli tak można powiedzieć – z zewnątrz, lecz pragnie, by człowiek przyjął Go w wolności.

Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem, by przezwyciężyć pychę, przemoc, żądzę posiadania człowieka.

W Jezusie Bóg przyjął tę kondycję ubóstwa i bezbronności, by zdobyć nas miłością

i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości”

Benedykt XVI

 

 

 

 

Znajdźmy dziś czas na rozważanie Bożego Słowa.

„ Maryja wysłuchała słowa Bożego, przyjęła je i na nie odpowiedziała, wypowiedziała to „tak”,

które pozwoliło Mu stać się ciałem i przyjść, aby zamieszkać wśród nas.

W Maryi ludzkość i historia otwierają się rzeczywiście na Boga, przyjmują Jego łaskę,

są gotowe pełnić Jego wolę. Maryja jest prawdziwych wyrazem łaski. Benedykt XVI

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: s.M. Damiana  Szmidt