...aby uchwycić inspirującą iskrę!
...aby uchwycić inspirującą iskrę!

Przeżywając 100-lecie jednego z naszych domów zakonnych potrzeba jeszcze głębiej uświadomić sobie i przeżyć Prawdę o Bożej Opatrzności. Warto więc zatrzymać się w biegu współczesnego świata. Po co? Aby uchwycić, w tej przestrzeni jednego wieku, inspirującą iskrę…!

 


Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków. Nie chodzi o robienie wykopalisk i kultywowanie bezużytecznych nostalgii, ale raczej o odkrycie na nowo drogi minionych pokoleń, aby uchwycić w niej inspirującą iskrę, ideowość, plany, wartości, które ją pobudzały począwszy od założycieli i założycielek, od pierwszych wspólnot. Jest to również sposób na uświadomienie sobie, jak przeżywano charyzmat na przestrzeni dziejów, jakie wyzwolił kreatywności, jakim trudnościom musiał stawić czoło i jak je przezwyciężono. Można będzie odkryć niekonsekwencje, owoc ludzkiej słabości, czasem może nawet zapomnienie niektórych istotnych aspektów charyzmatu. Wszystko jest pouczające, a jednocześnie stanowi wezwanie do nawrócenia. Opowiadanie swej historii jest składaniem chwały Bogu i dziękczynieniem Jemu za wszystkie Jego dary.

Fragment z: List Apostolski Ojca Świętego Franciszka do Wszystkich Osób Konsekrowanych z Okazji Roku Życia Konsekrowanego.