„Dzisiaj świętujemy chrześcijańską miłość”
„Dzisiaj świętujemy chrześcijańską miłość”

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii z okazji 25-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. W homilii podkreślał, że rehabilitacja musi się odbywać w duchu miłości i służby.

 


Zwracając się do obecnych w Rusinowicach, metropolita katowicki podkreślił, że „dzisiaj świętujemy chrześcijańską miłość”. – Miłość miłosierną uczniów Chrystusa, która tu, w Rusinowicach, przybrała bardzo konkretną formę Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła. To szczególne miejsce na caritasowej mapie Kościoła w Polsce istnieje od 25 lat, za które dziękujemy. Wiemy, że liczby wszystkiego nie oddają, ale pozwalają na pewno uświadomić sobie znaczenie i zakres dzieła, które od ćwierć wieku nieprzerwanie działa i się rozwija – powiedział. Abp Skworc zauważył, że w historii ośrodka z jego pomocy skorzystało ponad 30 tys. dzieci oraz podobna liczba opiekunów. – Tym, co wyróżnia Rusinowice na tle innych miejsc pomocy dla niepełnosprawnych jest zaproszenie do współpracy także rodziców, którzy, uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych swoich dzieci, uczą się rehabilitacji, aby móc kontynuować ją po powrocie do domu – mówił.

 


Duchowny odniósł się także do słów papieża Franciszka, które skierował on podczas Jubileuszu Chorych i Niepełnosprawnych odbywającego się w ramach obchodów Roku Miłosierdzia. – Sposób, w jaki przeżywamy chorobę i niepełnosprawność jest wskaźnikiem miłości, jaką jesteśmy gotowi ofiarować. Sposób, w jaki radzimy sobie z cierpieniem i ograniczeniami jest kryterium naszej wolności – mówił abp Skworc, cytując papieża.
Metropolita katowicki przypomniał również historię powstawania ośrodka w Rusinowicach oraz bp. Czesława Domina, który z niezwykłym zapałem zabiegał o budowę tego miejsca.

 

Zwracając się do osób zaangażowanych w działalność ośrodka w Rusinowicach, abp Skworc podkreślił, że „ich misja jest pięknym świadectwem człowieczeństwa, uprzywilejowanym sposobem ukazywania, że Bóg opiekuje się każdą pojedynczą osobą, bez wyjątków”. – W tym celu Chrystus posługuje się waszą wiedzą, waszymi rękoma i waszym sercem. On sam poprzez waszą pracę pragnie leczyć i opiekować się każdym człowiekiem, ponieważ wszystkim pragnie dać życie i miłość – powiedział. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach został uruchomiony w 1994 r.Inicjatorem jego budowy był bp Czesław Domin, ówczesny przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Jednorazowo ośrodek może przyjąć 150 osób. (Za: ekai.pl)  

 

 

 

Po Eucharystii bp Jan Kopiec poświęcił odnowioną jadalnię dedykowaną bł. Edmundowi Bojanowskiemu, założycielowi naszego Zgromadzenia, które od początku działalności ośrodka jest tu obecne.

 

 

Jubileuszowo-odpustowa uroczystość trwała do późnego wieczora. W jej trakcie odbyła się m.in. Gala Skrzydeł św. Rafała Archanioła, czyli wręczenie wyróżnień osobom i instytucjom zasłużonym dla tworzenia tego miejsca. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek zostało uhonorowane w kategorii Przyjaciel Ośrodka... za to piękne wyróżnienie w imieniu Matki Generalnej dziękowała Jej delegatka s.M. Laureta. To świętowanie było jednocześnie siostrzanym spotkaniem i uwielbieniem Boga za dobro, które w tym miejscu czyni przez ludzi.

X