Inauguracja Roku Dziękczynienia za beatyfikację E.B.