Wizyta Ministra Edukacji w Edmonton

Wszystko zaczęło się od telefonu z Ambasady Polskiej w Ottawie. Pani Konsul Aleksandra Kucy, która osobiście odwiedziła nas parę dni wcześniej, poinformowała nas, że chciałaby bardzo, aby pani Minister Anna Zalewska w czasie swojej wizyty w Edmontonie miała okazję zobaczyć nasze przedszkole.

 

I tym sposobem 16 listopada dane nam było gościć panią Minister, towarzyszące jej osoby z ministerstwa edukacji, dwóch panów z BORu, konsula z Vancouver oraz Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Edmontonie. Choć tego dnia temperatura na zewnątrz była bardzo niska to klimat wizyty i spotkania był bardzo ciepły i serdeczny. Szybkie przejście przez nasz nowy plac zabaw, a potem wizyta w każdej grupie. Zarówno Pani Minister jak i towarzyszące jej osoby były niezwykle zainteresowane innym stylem naszego przedszkola. Było wiele pytań na temat tego w jaki sposób urządzone są sale, podziwiano zabawki „domowej roboty” oraz elementy z natury, które dzieci używają do zabawy. Ponieważ nasze przedszkolaki przyzwyczajone są do różnych wizyt więc czuły się swojsko mimo, że taka duża grupa dorosłych nagle wkroczyła na ich teren. Goście podziwiali piekny język polski naszych niektórych przedszkolaków, a nasze dzieci afrykańskiego pochodzenia były dla nich dodatkową atrakcją do tego stopnia, że nawet panowie z BORu ulegli czarowi naszych przedszkolaków i chyba przezchwilę zapomnieli, że są na służbie.

 

Goście odwiedzili również siostry w kuchni, gdzie Pani Minister nie szczędziła serdecznych uścisków, którymi obdarowała s.M. Carissimę i s.M. Adrię. Wyraziła jednoczesnie swój podziw dla s.M. Carissimy, gdy dowiedziała się, że jest ona naszą kanadyjską pionierką i służy Panu Bogu na kanadyjskiej ziemi już 45 lat. Ostatnią część wizyty stanowiło spotkanie „przy stole”, gdzie s.M. Natalia odpowiadała na pytania gości dotyczące historii przedszkola, funkcjonowania, zasad przyjmowania dzieci, programu wychowania a także tego jak odnajdujemy się w kanadyjskiej rzeczywistości. Gdy Konsul Marcin Trzciński ogłosił, że czas zakończyć spotkanie ponieważ goście musza udać się na następne spotkanie Pani Minister wyraziła swój niedosyt z powodu krótkiego czasu, który miała do dyspozycji. Podobnie osoby z ministerstwa  jej towarzyszące stwierdziły, że mają jeszcze więcej pytań i żałują, że nie mogą ich zadać. Mimo krótkiego czasu wizyty nie mogło zabraknąć elementu polskiej gościnnosci czyli poczęstunku. Goście chętnie skorzystali z kawy, kanapek i ciastek, które przygotowała s.M. Adria. Najbardziej z tego poczęstunku skorzystali jednak panowie z BORu, którzy byli spokojni o bezpieczeństwo Pani Minister pod naszym dachem, nie musieli uczestniczyć w spotkaniu „przy stole” i byli bardzo wdzięczni, że mogli odetchnąć i się posilić. 

 

Na koniec spotkania Pani Minister zostawiła swój wpis w księdze gości oraz prezent w postaci polskich bajek dla dzieci. Natomiast s.M. Natalia podarowała Pani Minister na pamiątke wizyty nóż do otwierania listów oraz element na biurko do prezentowania wizytówek. Na obu tych drobiazgach znajdował się Inukshuk czyli symbol eskimosów. Przy pożegnaniu goście dziękowali za wizytę wyrażając nadzieję, że będą mogli jeszcze nas odwiedzić, ale tym razem przy cieplejszej temperaturze na zewnątrz. Pani Minister Anna Zalewska wyraziła pragnienie podtrzymania kontaktu, a nawet zapytała czy byłoby możliwe przysłać kogoś do nas na bardziej szczegółowe zapoznanie się z naszym przedszkolem w celu wprawdzenia innowacji w wychowaniu przedszkolnym w Polsce. Spotkanie uwieńczone zostało zdjęciem. Tego samego dnia wieczorem Pani Konsul Aleksandra Kucy z Ottawy przysłała e-mail z podziękowaniem za ciepłe przyjecie gości.
Sporządziła s.M. Natalia Kiełtyka