eSłownik życia konsekrowanego
Życie w radości
Życie w radości

Życie w radości – stan emocjonalny towarzyszący nam zazwyczaj w miłych i przyjemnych sytuacjach. Wiemy, że radość powinna zawsze nam towarzyszyć. Święty Paweł pisał „zawsze się radujcie” (por. 1 Tes 5, 16). Chrześcijanin jest człowiekiem zmartwychwstania a zmartwychwstanie jest źródłem naszej radości. Jezus jest źródłem naszej radości. On przyszedł, by pocieszać smutnych i to czynił. Tak jest i dziś. Możemy przyjść do Niego z naszymi trudnościami, cierpieniami a On nas pocieszy. Posyła swojego Ducha - Pocieszyciela, by kontynuował Jego dzieło. Doświadczeniem osób wierzących jest poczucie szczęści i radości nawet wobec przeciwności. Jezus chce, byśmy byli radosnymi Jego świadkami. Człowiek bez radości nie jest autentycznym świadkiem. Dlatego radość jest tak ważna w życiu konsekrowanym. Mamy przecież w sposób szczególny być świadkami Zmartwychwstałego. Nie można nim być, gdy nie jest się radosnym. Radość wypływa z doświadczenia spotkania z Panem Zmartwychwstałym.

s.M. Damiana Szmidt