eSłownik życia konsekrowanego
Śluby
Śluby

Śluby –Śluby są najwyższym aktem czci oddawanym samemu Bogu; do istoty ślubu należy uwielbienie Boga i jego Świętego Imienia. Od momentu złożenia ślubów (zewnętrznego obrzędu) osoba zobowiązuje się do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zostaje konsekrowana Bogu i jest włączona do wspólnoty zgromadzenia. Wyrażają one wolność od trzech pożądliwości wskazanych przez św. Jana Ewangelistę:

• pożądliwość ciała – bezładne kierowanie się zasadą przyjemności, zostaje przezwyciężone w ślubie czystości;

• pożądliwość oczu – nienasycone pragnienie posiadania, zostaje przezwyciężone w ślubie ubóstwa;

• oraz pycha żywota – dążenie do zdobycia chwały ludzkiej, zostaje przezwyciężone w ślubie poddania Bogu w posłuszeństwie.

Pożądliwości są konsekwencją odrzucenia Boga, ranią grzechem i słabością korzeni człowieczeństwa. Śluby natomiast można by porównać do „szczepionek”, które leczą serce człowieka, stają się balsamem łagodzącym zabliźnianie się ran i blizn zadanych egoizmem i pomagają żyć pełnią Bożego życia. To ponadludzki wysiłek (bo wspierany łaską Bożą) uwolnienia takich wartości, jak: serce (czystość), godność ludzka (posłuszeństwo), dobro (ubóstwo).

s.M. Daniela Veselivska

Światłość świata
Światłość świata

Światłość świata – to Jezus Chrystus, który powiedział „kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia” (por J 8,12). On jest Tym, który oświeca drogi człowieka. Poprzez grzech człowiek stał się mieszkańcem ciemności. I z tej ciemności grzechu przyszedł wyzwolić nas Jezus. On jest Światłem świata. To Jezus rozświetla ciemności naszego życia. Wskazuje drogę do pełnej szczęśliwości.

s.M. Damiana Szmidt