150. rocznica narodzin dla nieba bł. Edmunda

150. rocznica śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, którą będziemy przeżywać 7 sierpnia 2021 r.jest szczególną okazją do wdzięczności Bogu za osobę Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.

Jako jego duchowe córki pragniemy, z jeszcze pełniejszym zaangażowaniem serca, wsłuchać się na nowo w słowa bł. Ojca Edmunda. Pragniemy przemierzyć drogi, którymi on szedł, poznać ludzi, których spotykał, czytać Ewangelię z, podobnym jemu, wewnętrznym zaangażowaniem i wprowadzać ją w konkretny czyn. Zachęcamy jednocześnie, aby z naszych wspólnot oraz wspólnot Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jak również od wszystkich jego czcicieli napływały relacje i świadectwa. Pewne inicjatywy zostały już podjęte i są w trakcje realizacji, a niektóre wydarzenia już są za nami.

 

To On jest u źródła działalności Sióstr w naszym mieście

Konkurs – Gra uliczna „Śladami serdecznie dobrego człowieka", miał na celu przybliżyć wydarzenia historyczne ziemi strzeleckiej powiązane z obecnością Sióstr Służebniczek ...

Więcej
UROCZYSTOŚĆ W KATEDRZE WROCŁAWSKIEJ

25 września br. abp Józef Kupny przewodniczył w katedrze wrocławskiej Mszy św. w 150. rocznicę narodzin dla nieba bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela ...

Więcej
Realizował miłosierdzie w praktyce

Wrocławski etap życia bł. Edmunda, to lata 1832-1836. Tutaj pogłębiał i rozwijał swoje literackie i historyczne pasje...

Więcej
„Z Edmundem w nowy rok szkolny”

5 września br. w Grabonogu, po praz pierwszy w tym miejscu, została odprawiona Msza św. z udziałem dzieci i bł. E. Bojanowskiego...

Więcej
Bł. Edmund w oczach dziecka. Konkurs rozstrzygnięty!

Konkurs rozstrzygnięty! Wśród 180 prac z przedszkoli, szkół podstawowych oraz jednej szkoły ponadpodstawowej trudno było wybrać... Proszę, zobaczcie sami...!

Więcej
Z sercem do błogosławionego Edmunda

6 i 7 sierpnia br. w przedszkolu jak i w kościele parfialnym w Edmontonie dziękowaliśmy za naszego bł. Ojca Edmunda...

Więcej
Koncerty w niedziele po kościele

W pierwszą niedzielę wakacji zaproszono miłośników muzyki poważnej na koncert, który odbył się w dworku bł. Edmunda Bojanowskiego.

Więcej
Muzyczne wspomnienie błogosławionego Edmunda

Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie znajduje się dworek i park, Stowarzyszenie "Grabonóg razem" zorganizowało koncert Orkiestr Dętych pn. "Muzyczne ...

Więcej
Koniec roku szkolnego z bł. Edmundem

Grupa przedszkolaków przedstawiła inscenizację o Patronie Ochronki bł. Edmundzie Bojanowskim z okazji 150 rocznicy Jego śmierci. 

Więcej
U Dobrego Pasterza w Istebnej

20 czerwca br. w kościele parafialnych pw. Dobrego Pasterza w Istebnej ukazałyśmy aktualność programu wychowawczego wg wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Więcej
Tydzień z Edmundem

Każdy dzień został poświęcony określonej prawdzie i tajemnicy Bożej, którą pogłębiał bł. Edmund przez praktyczne sposoby celebrowania...

Więcej
Nowa, niewielkich rozmiarów pozycja...

„Pozostanie Miłość. Wspomnienia o bł. Edmundzie Bojanowskim” - to pewnego rodzaju wznowienie wspomnień wydanych przez księdza Antoniego Brzezińskiego w 1872 r.

 

Więcej
Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

12 czerwca 2021 roku rozpoczął się Rok Jubileuszowy z okazji 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Głównym wydarzeniem inauguracyjnym było czuwanie ...

Więcej
Zaproszenie na spotkanie z Ojcem Edmundem

Nasza duchowa inicjatywa, to wspólnotowe 150 minut dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar Ojca Edmunda. 

Więcej
Przy Źródle w Porębie

Spotkania były wielkim dzieleniem się i wspólnym odkrywaniem bogactwa treści jakie posiadamy o naszym bł. Założycielu. 

Więcej
Podróż w czasie. Konkurs.

Chcemy pomóc dzieciom przenieś się sercem i wyobraźnią w czasy, w jakich żył, uczył się, pracował ten Serdecznie Dobry Człowiek

Więcej
MAŁY MARATON MODLITEWNY - 150 GODZIN

Starujemy 7 czerwca br. od godziny 6.00; Meta 13 czerwca br. o godziny 12.00, w rocznicę beatyfikacji Edmunda

Więcej
Nic tylko siadać i grać!

Gra karciana z Edmundem może służyć zarówno jako pomoc dydaktyczna na lekcje, jak i na rodzinne spotkania... 

Więcej
Koncert w Grabonogu

Muzyczna podróż do dworku Bojanowskich:

WITAJ NAM MAJOWA JUTRZENKO.

UTWORY DEDYKOWANE

KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Więcej